Yaklaşık iki gün önce Twitter’da #AnkaraUniAöfHayir etiketi ile bir söylenti ortaya çıkmıştı. Bu haberde Ankara Üniversitesinde Açıköğretim Fakültesi kurulup ardından Sosyal Hizmet Bölümü de açıköğretim fakültesinde örgün öğretimden farklı olarak öğrenci alacağı söyleniyordu. Yani bir tane daha “gül gibi” açıköğretim sosyal hizmet bölümü Türkiye akademesinde yerini alacak gibi görünüyor.

Söylentilerin ardından 29 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Ankara Üniversitesi bünyesinde Açık ve Uzaktan Eğitim Fakülte’sinin kurulması da bu haberi doğrular nitelikte.

Daha önce 11 Haziran 2020 tarihinde Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Sosyal Hizmet Okulları Derneği Başkanı Kamil Alptekin tarafından da SHUDER’in twitter hesabından bir paylaşımda bulunulmuştu.

Gelişmelere bakıldığında Ankara Üniversitesinde açık öğretim olarak bir sosyal hizmet bölümünün kurulması muhtemel görünüyor. Açık olan ve öğrenci alan 80’i aşkın örgün sosyal hizmet bölümü varken böyle bir girişime kimin ihtiyacının olduğu tartışma konusu. Ayrıca Sosyal Hizmet bölümünün Türkiye akademisinde açıköğretim fakültelerinin bu kadar yaygınlaşması sonucunda ne gibi değişimlere gebe olduğu da düşünülmesi gerekir.

Herkesin sosyal hizmet mesleğini yapabileceği inancı ve sosyal hizmet uygulaması yürütmek için örgün bir eğitime gerek olmadığı düşüncesi ne yazık ki eğitim ve istihdam politikalarına yön veriyor. DGS ve Lisans Tamamlama gibi programlar yüzünden İtfaiyecilik, Sivil Savunma, Acil Afet ve İlk Yardım gibi ön lisans programlarından sosyal hizmet bölümlerine her dönem yüzlerce öğrencinin alınması bir yana, sosyal hizmet eğitiminin uzaktan verilmeye devam edilmesi ve bunun öğretim üyeleri ve akademisyelere teşviklerle önünün açılması nitelikli ve çözüm odaklı bir sosyal hizmet uygulamasına engel teşkil eden bir seviyeye geliyor.

Bu noktada yetkililerden ricamız, sosyal hizmet bölümlerinin niteliklerinin arttırılarak uzaktan eğitim ve dgs, lisans tamamlama gibi programlarının gözden geçirilmesidir.

Bu yazıyı paylaşın