Sultan DOĞAN*
ÖZET
Amaç: Araştırmalar cinsel istismara uğrayan erkek çocukların %50’sine, kız çocukların %25-30’una cinsel istismarda bulunan kişinin ergen olduğunu, genel toplamda cinsel istismar eylemlerinin %30-40’ının ergenler tarafından gerçekleştirildiğini göstermiştir. Bu yazı, kendileri de daha önce cinsel istismara maruz kalmış olan ve cinsel istismar davranışı gösteren iki ergen olguyu sunmayı ve bu olgular temelinde cinsel istismar davranışı gösteren ergenlerle ilgili yayınları gözden geçirmeyi amaçlamıştır.
Yöntem: Cinsel istismar davranışı gösteren ergenlerle ilgili ulusal ve uluslararası yayınlar gözden geçirilerek sonuçlar özetlenmiştir. Sonuçlar: Çocuklar ve ergenler tarafından gerçekleştirilen cinsel istismar davranışlarıyla ilgili olarak batılı ülkelerde giderek artan farkındalık ve bilgi birikimi olmasına karşın,
ülkemizde konuyla ilgili bilimsel veriler azdır. Cinsel istismar davranışı gösteren ergenler her sosyoekonomik
düzeyden, ırktan, dinden, etnik kökenden ve kültürel gruptan olabilmektedir. Onda dokuzu
erkektir ve normal popülasyonla kıyaslandığında daha sıklıkla fiziksel, cinsel ya da başka bir biçimde
istismara uğramışlardır. Çoğunlukla bozuk aile yapıları vardır ve psikiyatrik bozukluk görülme oranları
yüksektir. Tartışma: Ergende saldırgan cinsel davranışların gelişmesinde bozuk aile yapısı, istismara
uğramış olma, erkek cinsiyet, psikiyatrik bozukluk olması önemli etmenlerdir.
Anahtar sözcükler: cinsel istismar, çocuk, ergen, psikososyal etmenler
Makalenin Tamamı İçin
Herhangi bir telif hakkı ihlali için iletişim sekmesinden bildirebilirsiniz.

Bu yazıyı paylaşın