Tugay Çavuşoğlu nun Sosyal Hizmetler Araştırma Belgeme Eğitim Vakfı (SABEV) yayıncılığı ile 2005 yılında yayımlanan “Sosyal Hizmetlerin Yakın Tarihinden Sayfalar” adlı eserinde Himaye-i Etfal Cemiyeti yani yakın zamana kadar Çocuk Esirgeme olarak anılan kurumu Masonların kurduklarına dair iddialar bulunmaktadır. Sözü edilen kitabın 35-38. sayfalarında da bu durumdan bahsedilmekte ve Necat Locasının Çocuk Esirgeme Kurumunu kurduğuna dair ortaya attığı iddialara yer verilmektedir.

 

Sözü geçen sitede yayımlanan yazının bir kısmı şöyledir: 

“MASON:
Çocuk Esirgeme Kurumu Kardeşlerimizin Eseridir…
Cemiyetin Tüzüğü Ahmet Emin Yalman Kardeş tarafından hazırlandı, Büyük Loca konuyla yakından ilgilendi ve yarısı Necat Locası’ndan olmak üzere on iki kişilik bir Kurucular Heyeti tesis edildi.

Necat Locası’ndan Avukat Celâl Derviş, Ahmet Emin Yalman, Mustafa Reşat Mimaroğlu, Osman Tevfik, Servet Yesarî ve Kemâl Derviş Kardeşler konuyla doğrudan ilgilenmek üzere ayrıldılar. Diğer üyeliklere İstanbul Meb’usu Haralambidi, İzmir Meb’usu Nesim Mazelyah, Sıhhiye Umum Müdürü Dr. Adnan Adıvar, Atina sabık Elçisi Ahmet Muhtar, Avukat Mişel Noradunkyan ve Dr. Rasim Ferit Kardeşler getirildi. İçişleri Bakanlığı’na başvurularak Cemiyet resmen kuruldu.
Çocuk Esirgeme Kurumu 1917 yılında İstanbul’da “Himâye-i Etfâl” adı altında kurulmuş olup, aşevleri, çocuk yuvaları, kreş ve gündüz bakımevleri, talebe sofraları, doğumevleri, prevantoryumlar, hemşire okulu vb kurumlarıyla sosyal hizmetler alanında hizmet götüren ve Mustafa Kemâl Atatürk tarafından destek gören en büyük sosyal hizmet kurumudur. Atatürk “Memleketin çocuklarını korumayı üzerine alan Çocuk Esirgeme Kurumu’na vatandaş yardıma mecburdur” sözleriyle vatandaşların desteğini istemenin yanı sıra, kendisinin de Kurum’a verdiği desteğini ifade etmiştir. Yukarıda sayılan kurumlar gibi Çocuk Esirgeme Kurumu da, savaştan yeni çıkmış bir milletin kimsesiz çocuklar sorununu çözümlemek amacıyla kurulmuş olup, kamunun katkısı ile ve kamu adına çalışarak, faydalı bir dernek hüviyetine bürünmüştür. 

“Himâye-i Etfâl” ve Necat Locası

“Himâye-i Etfâl” Cemiyetini Necat Locası Kardeşleri kurmuştur. Necat Locası, 35 numara ve 17 Mayıs 1916 tarihli berat ile İstanbul’da Dr. İsmail Hurşit, Muhittin Osman Omay, Dr. Besim, Zeki Derviş, Osman Tevfik, Dr. İsmail Fehmi, Modyano Kardeşler tarafından kurulmuştur. Locanın ilk Üstadı Muhteremi İsmail Hurşit Kardeş olmuştu. 1930 senesinde kısa bir müddet için faaliyetini tatil etmesi dışında, Loca 1935’deki uyku dönemine kadar çalışmıştır.

Yazının Devamını buradan inceleyebilirsiniz: 

Bu yazıyı paylaşın