Okul sezonun bittiği şu günlcrdejıemen her okulda yılsonu etkinliği kapsamında sahnelenen programlar söz konusu. Bu programlara hazırlık aşamasında, bir arkadaşımın ana sınıfına giden kız çocuğuna, dansöz kıyafeti ile Roman’ havası oynaması verilmiş. Ebeveyn olarak böyle bir etkinliğin kız çocuğu için uygun olmadığı ve başka bir faaliyet planlaması yapılması gerektiği çocuğun annesi tarafından dile getirilince, hem pek mulnerem(!) öğretmenim ve hemde birkaç veli. aııney i psikolojik ablukaya almışlar.Annenin böyle bir düşünceyi taşıyor olmasınıkınayan bir ruh hali içinde, anneye geri adım attırmaya kalkmışlar. Bunlar daha çocukmuş,çok masumlarmış. nasıl böyle bir şey aklından geçebilirmiş… gibi ifadelerle nerdeyse bunu söylediği için anneyi sapık” konumuna sokmaya kalkmışlar. Oysa hem o öğretmenin ve hemde o kendini aydın ve modem anne olarak göstermeye kalkan kişilerin ıskaladığı bir husus var. Uzmanların genel kabulüne göre iasanın temel karakteristik özellikleri 0-6 yaş arasında şekilleniyor. 

Karakterlerinin temeli çocukların bu yaşlarda edinmişolduğu davranış kalıplan ile auhyor. Çocuk istismarı haberlerini gazete ve televizyonlarda sıkça duyuyoruz. Bunlar basına yansıyanlar. Basına yansımayan gizli kalmış çocuk İstismarları düşünüldüğünde önemli bir sosyal problem söz konusu. Kaldı ki tehlike sadece çocukluk dönemi ile sınırlı değil, yetişkin bireyler oldukları dönemde de ortaya çıkan karakterleriyletoplumun içinde yer alacaklar. Seninle- benimle iletişim içinde olacaklar. Elbette hiç birimiz böyle vahim durumlar olsun istemeyiz. Lakin bazı konularda bilgisizlikten kaynaklı eksiklikler sebebi ile iyi’ ve doğru’ yaptım zannıyla ciddi yanlışlar yapıyoruz. Çocukta mahremiyet eğitimi, onların ruhi yapısı olgunlaşmış, mutJu, huzurlu ve karakter sahibi olarak yetişmelerini sağlayan ve onları kötü niyetli insanların istismarından koruyan en gerekli temel eğitimlerden biridir. Çocuğun havû duygusunu öğrenmesi ve kendi bedeninin dokunulmazlığı şuuruna erişmesi mahremiyet eğitimiyle olur. Öncelikle ebeveynlerin bu eğirimin gerekliliği noktasında bir farkındalık kazanmaları ve mahremiyet eğiümi sonucunda çocuklarının neler elde edeceklerini bilmeleri gerekmektedir. Çocuğunuza mahremiyet anlayışını kazandırmaya çalışırken, zorlayarak, korkutarak kaü bir disiplinle yaklaşmamaya dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde ya söylenenin zıddını yapan ya da konuşmayan, özgüveni eksik bireyler karşımıza çıkabilir. Çocuklara mahremiyet duygusu onlann gelişim , basamaklarına uygun olarak vaktinde ve doğru. bir anlatımla kazandınJahüir.Bunun için; in ıi /, ^Çocuğun kendi mahremini, özel alanını koruyabilmesi için öncelikle bu alanı çocuğa tanımlamak gerekir. Vücudun kişiye özel olan bölgeleri, bu bölgelerin gizlenmesi gereküği çocuğa iki yaşından itibaren yavaş yavaş anlatılabilir. * Çocuklarımızın giyinirken veya mahrem halleri sırasında ayn bir odaya gitmeleri ve başkası görmeden üstlerini değiştirmeleri sağlanmalıdır. *Kız ve erkek kardeşler aynı yatakta yatırılmamahdır. İlkokulla birlikte odalan da ayrılmalıdır. Ayn oda imkanı yoksa bile en azından per’e yada sunla gibi malzemeyle bile olsa mekan sının çizilmelidir. * Tuvalet ihtiyacını giderirken başkalan tarafından görülmemesi gerektiği belirtilmeli, kapısı kapalı olan banyo veya tuvalete girmeden önce kapıyı mutlaka çalması gerektiğine dikkat çekilmelidir. * Üreme orgıınlanna dokunarak, öperek ya da vurarak çocuklarımızı sevmemeliyiz. Tüm bu hususlanla gösterilen hassasiyetlerimiz neticesinde çocuklarımız 4 yaşından itibaren vücudunun belli bölgelerine dokunulmasından rahatsız olac.ıkJardır ki bu istenilen bir durumdur. ¦Biz ebeveynler dahi 4 yaşından sonra çocuklannın bedeni üzerinde izinsiz tasarrufta bulunmamalıyız. Zor olsa da onlan öpmeden önce izin almaya çalışmalıyız. Yalnızken odalanna girerken izin istemeliyiz. Böylece yavrularımıza, başkalannın odalanna girerken izin istemeleri gerektiğini kolayca öğretebiliriz. * Çocukla birlikte dışanda yahut televizyon karşısında özel alan ve mahremiyet ihlalleriyle karşılaşılması hallerinde tepkimizi çocuğun duyacağı şekilde açıkça vermeliyiz.Mahremiyet eğitimini alan çocukkır kendi özel alanını bilir, bu alanını korur ve başkalannın özel alanlanna da saygı gösterir. Bu durum, aynı zamanda çocuğun sağlıklı bir kişilik gelişimine zemin hazırlar. Cinsel tacizlerin arttığı günümüzde çocuklan kommanın ilk adımı onlara mahremiyet eğitimi vermektedir. Daha kapsamlı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu konuıla yazılmış makalelere müracaatla birlikte özellikle Uzman Pedagog Adem Güneş’in “Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi ısınıli kitabından faydalanabilirler. 

Bu yazıyı paylaşın