FUTURE ADMINISTRATIVE DEVELOPMENTS

 (GELECEKTEKİ İDARİ GELİŞMELER)

Ortega y Gasset bir kıssanın gerçek görüş karmaşıklığı tasvir ediyor.

“ Peary onun kutba ait kısa seyahatlerini şöyle anlatıyor: Köpeklerle kızak yapmak için bütün gün kuzeye seyahat etti.  Gece bulunduğu enlemi belirlemek için pozisyonunu kontrol etti ve büyük bir süprizin farkına vardı ; sabah güneyden daha fazla uzaktaydı. O bütün gün okyanus akıntısı tarafından güneye doğru çekilmiş olan muazzam buzdağı üzerinde çalışmıştı.”

·         Sosyal hizmet yönetiminin gerçeği nedir ?

·         Sosyal hizmet yönetimi şuan nerede ?

·         2025’ te ne olacak ?

Sürekli olarak değişen kararsız bir dünya da yaşıyoruz. Problemler insan ilişkilerinin her yerinde var ; milletlerde,  topluluklarda,  komşuluklarda ve ailelerde. Sosyal hizmet birçok ihtiyaca karşılık vermesi için yardıma çağırlıyor. Sonuçta ne var? Sosyal hizmet kameralı telefonlarda var olacak mı?  İnsan ilişkilerinde problemler artacak mı?  Ve teknik ve yenilikçi yetenekler onları kopyalamak için tasarlanacak mı? Yüzyıl sonrası sosyal hizmet yönetimi ne olacak? 2025 ? Tabi ki kimse bunu bilemez ama gelecekti gelişmelerle ilgili belirtiler var.

            Olası Gelişmeler

            Geçen birkaç yılda sosyal çalışmacılar liderlik alanında çok pasifti. Bu durum bugün değişiyor ve sosyal çalışmacıların önemi artıyor.

            Sosyal çalışma yöneticileri artık, rehabilitasyon merkezleri, devlet hastaneleri ve devlete bağlı ilk okullarda, gençlik gelişim merkezlerinde, hastane dışı sağlık birimlerinde ( polikinlik ), diğer acenta ve organizasyonlarda yetki sahibi olabiliyorlar. Bu durum insanlara sosyal çalışmacıların ne kadar geniş bir alana hitap ettikleri, hem insan ilişkilerinde hem de liderlik pozisyonlarında etkili olduklarını bildiriyor. Politik alanda sosyal çalışmacılar, önceden belirlenmiş alanlarda çalışıyor, hükümet konseyi ve yasama organlarında ise yüksek sorumlulukla çalışıyorlar. Eğitim alanında ise sosyal çalışma yöneticileri, üniversite ve kolejlerin başkanlarıyla, dekanların yerine geçebiliyor. Öğrenciyle yakından ilgilenmek için iş dünyasında da sosyal çalışma danışmanlarının öneminin daha da artması isteniyor. İleri ki yıllarda gidişat bu şekilde olacak gibi..

            Eğitimsel atamalara örnek olan Leon H. Ginsberg, önceden sosyal çalışma başkanı ve Batı Virjinya insan hizmetleri departmanı delegesi iken 1984’te Batı Virjinya mütevelli heyeti tarafından “şansölye” olarak isimlendirilmiştir. 16 üniversite ve yüksek okulunda da değişiklikler yapılmıştır. 1990’ da Patrica Rodgers ,VISTA’ nın yönetici ismini aldı, yerli barış topluluklarında 3000 den fazla gönüllünün ortak kaderleri böyle oldu. Şuan da sosyal çalışmacılar, U.S. kongresinde çok sayıda devlet mahkemelerinde, birçok önemli kamu ve özel kuruluşlardaki pozisyonlarda hizmet vermektedir.

            Bargal ve Karger değişen dünya ekonomisinde mesleki sosyal çalışmanın Amerikan endüstrisi için önemli bir rolde olduğunu kabul ediyor: “Özellikle sosyal çalışmacılar şirket ve çalışanlar arasında iletişim kurmak için eşsiz bir yere sahip” diyorlar. Böylelikle sosyal çalışmacı yeni endüstriyel ekonomi şekillenmesinde büyük etkiye sahiptir.

            Piramid Modelinde Daire Modeline

            Tarih boyunca, sosyal çalışma yönetimi piramid modelini izledi. Bu modelde tabakaların en başında CEO, sonra yetki ve sorumlulukları azalan şekilde çalışmaları sınıflandırılmıştır. Yöneticinin altında çalışanlar yetkili, sonra grup çalışanları ve diğerleri olurdu. Otorite modeli şirketin ilkelerinin, planlaması ve uygulanması adına çalışanlar için daha fazla güç ve sorumluluk sağlıyordu. Bugün ise üç grup şirketin işlemleri için sorumluluk ve güçlerini sıklıkla paylaşıyorlar (yönetici, çalışanlar, müşteri) . Birçok şirkette ise idari operasyonlar, bu üç grubu birbirleriyle çalışanlar ve paylaşım yapabilen bir sistemden oluşuyor. Bu üç grubun bağlılığı ve gücü şirketten şirkete çeşitlilik gösteriyor. Ama bu grupların birlikte çalışması ve bunu alışkanlık haline getirmesi şirketin imajına olumlu yansıyor. Çalışanların ve müşterilerden gelen önemli girdiler, şirket organizasyonlarında planlama, karar verme ve sosyal servisin genel hükmü gibi birçok konu da değişikliğe neden oluyor.

            Otorite modelinden, katılımcı modele geçmek, çalışan ve idari kesim arasında önemli bir değişmeydi. Birçok çeşitli modelin var olmasına rağmen, şirketler müşterilerin bağımlılığı için ,şirketin çalışan kesimi içerisinde, etkili takım üyeleri oluşturma eğilimindedir. Diğer yandan birçok şirket müşterinin görüşlerini, hislerini ve tavsiyelerini eskisinden daha çok dikkate alıyor. Onların değerlendirmeleri şirketin ilkelerini ve vizyonunu oluşturma da, çok önemli bir rol oynuyor. Günümüzde müşteri memnuniyeti çok önemli bir güçtür.

            Artırılan Özel Uygulamalar

            Geleneksel sosyal hizmet kuramı, şirketlerde, kamuda ve birey açısından önemli bir yer tutuyor. Geçen birkaç yıl esnasında, özel uygulamalarda bir artış oldu. Bunların sebepleri aşırı bireysellik ve bağımsızlık, parça zamanlı uygulamalar için fırsatlar, sosyal problemi olanlar için bir uzmanla görüşme isteği doğdu.

            Özel uygulamalardaki artış, kısa ve uzun zaman işleri olarak aşamalandırılır. Bu nedenle sosyal çalışma öğrencileri bu kariyer değişikliğine ciddi olarak dikkat etmelidir. Newyork sosyal çalışma programlarındaki bir öğrencinin çalışması, sosyal çalışmacının kariyerleri boyunca iki üç defa özel uygulama girişimiyle karşı karşıya kalacağını gösteriyor.

            Artan Uluslararası İşbirliği Ve Organizasyon

            Wendell Wilkie’ nın “ Tek Dünya”  teorisi daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir geçerliliğe sahip oldu. Yöneticiler şöyle tanımlar ki; sosyal çalışma bilgi ve beceri ulusal sınırlarla ilgilenmez. Birçok lider, özel ya da kamu sektöründe fark etmez, dünya üzerindeki birçok ülkeye hiçbir sorun yaşamadan seyahat eder ve bunu insani hizmetler için yapar. Bu hareket iki yönlü bir süreçtir ve sosyal çalışma idarecileri yurt dışında Birleşik Devletler (Amerika) ve diğer yeni dünya ülkelerinde danışman olarak kullanılırlar.

Bir MSW sana ne kadar sürede verilebilir? Pakistan ve Macaristan hakkında ne söyleyebilirsin? Washington’ da, dünya bankasında iki sosyal çalışmacı kendi sosyal çalışma yeteneklerini yasal komünist ülkelerde girişimci ve firma kurucusu yetiştiren kişiler gibi ve  Bangladesh kırsal alanında temiz su projeleri gelişimine yardım eden kişiler gibi kullanıyorlardı yine bu yeteneklerini. Diğer birçok sosyal çalışmacı, yönetici ve çalışanın tamamı, dünyanın her yerindeki ülkede insani hizmetler yani sosyal hizmetleri geliştirmek için yardım da bulunur.

İnsan ilişkilerinde etkin bir uluslararası işbirliğinin başka bir örneği; demokrasi için üniversitelerin yaptığı ittifaktır ( Alliance of Univesty ). Bu organizasyonun üyeleri Amerika, Doğu Avrupa ve Avrupa’nın merkezinden 94 üniversitedir. Bu organizasyon 1990 ‘ da üniversitelerin demokratik yapılanmayı, ekonomik gelişmeyi, eğitimi, insan haklarını artırmadaki rolünü yükseltmek için kurulmuştur. 1992 ‘ de bu yapı misyonunu Sovyetler Birliği’ nin Cumhuriyetlerini de içerecek şekilde büyüttü. 1994 yılı boyunca Batı Avrupa’daki üniversitelerden üyeler kazanmaya çalıştı.

Bu birleşme, ittifak üniversitelerden arasında işbirliği çalışmalarını ve sosyal çalışma planlarına katılım için reklam yapar, bunları özendirir. Örneğin ;1991’den beri Dr. Koy L. Dea (Utah üniversitesinde  sosyal çalışma okulunun dekanı ) ve Dr. Ben Granger  ( sosyal çalışma okulunun yöneticisi , Colorodo devlet üniversitesinde ) Bulgaristan, Polonya ve Romanya’da gönüllü halk kuruluşlarını geliştirmek için yapılan bir projede ortak yöneticilik yaptılar. Kasım 1993’ te ,Budapeste’ de, bir toplantı da, Dekan Dea, demokrasi için yapılan üniversiteler arası ittifakın yönetici komitesine ve yönetici meclisine seçildi.

Kadının Sosyal Hizmete İlgisinin Artması

Tarihsel olarak bakarsak kadınların maaşları ve statüleri erkeklerinkinden daha düşüktür ve sosyal hizmet yönetiminde önemli pozisyonlara sahip değildirler. Bazı yaklaşım değişiklikleri vasıtasıyla kadınlar için pozitif durumlar varoldu. Örneğin ; idarecilik ve birçok yöntem var olmaya devam ediyor.

Başkan Clinton tarafından kadınların pozisyonunda birçok değişiklik yapıldı ve yeni ilerlemeler oldu. Diğer yenilikçi hareket, sosyal hizmet okullarının birinde “sosyal refah yönetimi” kadınlara bir ders verme yetkisinin verilmesidir. Healy, Havens, ve Chin dersi olan Healy, Havens ve Chin tepki çalışmaları yaptılar. Eğer gösterilen % 66’lık notu alırlarsa yönetici pozisyonuna ulaşmalarına motive olmalarına yardımcı olundu. Araştırmacılar çalışmanın sonuçlarına odaklanılmasını tavsiye etmişlerdir. Bu da yönetimde kadının meselesi olan öğrencilerin seçimler için daha çok vurgu yapmasına ve yönetim konsantrasyon derslerini istemelerini sağlanmasıdır. (kadınların seçimlere katılması ve ders vermelerini sağlamak )

Gelişmiş Teknoloji

Çok daha fazla sosyal çalışma yöneticileri ve kurumları, kayıt için internet ağlarının ve diğer teknolojilerin sonuçlarını planlamayı ve sosyal hizmet araçlarını kullanır. Yeni teknolojik kalkınmalar kamu ve özel kurumların ikisinde de daha kullanılabilir hala geliyor ve sosyal çalışma yönetiminin kalkınması kurum hizmetlerinin etkinliğini geliştirilebilen bu yenilikler aracığıyla  daha bilinebilir hala gelmiştir.

Uygulama da, kalkınan teknoloji hizmeti alanlar için birçok kaynak sunar. Schuech, Cavalier ve Hoover şöyle tanımlıyor; teknoloji çalışmak için fırsatları artırır, insanlara sorunlardan bağımsız bir hayat sürer. Örneğin; celebral paliy hastalığı olan çocuğun konuşma sentez aygıtıyla ilk kez iletişimi ,yatağa bağımlı hastalar kontrollü kapı ve aletlerin yardımı gibi. Araştırmacı devletler, teknolojiye uygun bilirkişileri yerleştirme mücadelesindedir. Uygun teknolojileri elde etmek ve hizmetlerin gerekli çıktılarını sağlamalıdırlar. Onlar, ayrıca “servis teslimi içine teknoloji entegrasyonu önemlidir fakat sosyal çalışmacıların ve hizmet alanların ikisinin de zor amaçları vardır” konusunda gözlem yaparlar.

Kurumsal Yapının Gelişimi

            Sosyal hizmetlerde idari kuram, farklı bir disiplinmiş gibi yetersiz geliştirildi. Yaratıcı  sosyal hizmet yöneticileri, yönetim ve diğer idari yöntemler için kuramsal yapılar geliştirmeye başlamışlardır. Galiba gelecekte birçok kuramsal yapı gelişecek.

Sosyal yönetim için çalışmalar yapan Slavin, sosyal yönetim için 3 öğe tanımlar:

1.         Müracaatçı

2.         Sosyal Çalışmacı

3.         Kurum

Ona göre, sosyal hizmette yöneticinin vazifesi, farklı birimlerin, çoğu kez çatışan ve farklı olan çıkar ve ihtiyaçlarını “bütüne uyarlamaktır”. Slavin kuramsal çalışmasında yöneticiye proaktif( aktif olma) bir rol verir ki bu rol savunmacı bir duruş içerir. (policy advacacy). Slavin durumu şu şekilde özetler; “ sosyal kurumun yöneticisi daima kuvvetlerin dinamik alanlarında çalışır. Yerleşmiş çeşitli baskı ve talepler idari otoriteyi kısıtlar. Güç ve etki seçmenler arasında eşit olmayan dağılıma neden olur ve sorumlu yöneticilere tamamen mantıklı davranışlar yaptırır. Örgütsel-devamlılık müracaatçı ve sosyal çalışmacıların saptanmış ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Sosyal hizmet yöneticisi bu ihtiyaç ve menfaatleri dengeli bir şekle getirmelidir. Bu farklı grupları bütüne uyarmalıdır “

Eğitici çevrede (eğitim camiası) sosyal refah yönetimini ve sosyal politikayı birbirine bağlayan bir faaliyet vardır, bu faaliyet onları eğitimde ve pratikte tek bir sosyal çalışma içerisine entegre etmeye çalışır. Bu hareket şöyle tanımlanır; idareciler sosyal politikayı anlamada ve formüle etmede karışıklık yaşar. Bu sosyal politika yöneticilerin liderlik yeteneğini ve aktiviteleri birçok yolla etkiler.

Neugeboren şöyle belirtir; eğitimde yönetimin vurgusu üzerine bir yükselme var. Örneğin okullarda sosyal çalışma programları 1966 da % 30 iken 1977 de % 50 ye yükseldi ve bu sosyal çalışma okullarının dekanları 1977 de ortaya çıkan bu sosyal çalışma okullarının % 80 ininde sosyal refah yönetimi üzerine bir program geliştirebildiler. O, daha sonra, yönetim ve sosyal politika üzerine temellendirilmiş yönetimin eğitim çalışmaları için bilimsel bilgi sağladı. “Sosyal programların amaçlarına odaklanmış olan eğitim çalışmaları, yönetimin anlamı üzerine odaklananlardan daha etkilidir”.

Sosyal Hizmetlerin Dağılımında Hesaplanabilirliğe Daha Fazla Odaklanma

Hesaplanabilirlik önceden olduğundan daha fazla gereklidir artık. Yasa yapıcılar ve toplum liderleri şunu soruyor: “Sosyal çalışma servislerinin bir gerekliği var mıdır ?” , “Biz onları karşılayabilir miyiz /gücümüz yeter mi? “, “ Toplumsal uygulamada neler olur? “. Bu sorulara verilen cevaplar şöyledir; biz yeni tekniklerden yararlanırken; ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz, giderler nelerdir bunları bilmek için bu soruların cevapları gereklidir. Gelecek kesinlikle sosyal çalışma mesleğinin hesaplanabilirliğini daha fazla gerektirecek.

Sosyal hizmet yöneticisinin rolüne baktığımızda, Lewis kaçınılması gereken 3 şey belirmiştir;

1.      Sosyal hizmet yöneticisi olmayanları yaptığı doğru görülen davranışları ve sosyal hizmet çalışanlarının yaptığı yanlış davranışları…

2.      Yönetimde üstlendiğimiz rolü sınırlandırmamalıyız, fakat zaman içinde değişen yönetici rolünün tanımlandığı görevlere de uymalıyız.

3.      Yandaş durumlardan (nötr olmalıyız/tarafsız) ve belirsizliklerden kaçınmalıyız. Değerler ve etik davranışlar sosyal çalışma alanında temel kavramlardır.

Wilson’ a göre sosyal yönetimde ortaya çıkan yanlılığın artmasında ve sınırsız yeteneklere ihtiyaç duyulduğunda, bilginin kullanımı yönetici tarafından gerektirilir. O, sosyal hizmetlerde yönetimin uygulaması için teknoloji ve değerlerin (etik değerler v.b) çalışmasını kurucu bir temel gibi savunur. Bu çalışma, sosyal hizmet mezunlarının istihdam yüzdesini de belirtir.

Fisher’e göre, yeni objektif bir düşünce bakımından temel bir nokta şudur; “ Sosyal çalışmacılar pratikte kullanacakları teknikleri seçmek için; açık, özel, sistematik ve mantıklı kriterler kullanabilirler.”

Bilgisayar, video çalar ve diğer mekanik aygıtlardan “hesaplanabilirliğin” ve sunumun gelişimine yardım etmek için ve organizasyonları analiz etmek için yapılan girişimlerde, birçok kurum tarafından yararlanılır. Bugün birçok kurum, bütün anlamlı davranış ve hizmetlerini kaydetmek, rapor etmek ve üzerinde çalışmak için kayıt altına alır. Bilgisayar hizmetleri, hizmeti kaydetmek ve geliştirmek için çok önemli bir alet olacak.

Profesyonel Takımların Daha Fazla Kullanılması

Geçmişte, profesyonel takımlar, terapi sağlamak ve insan problemlerini çözmek için yapılan girişimlerle birlikte işlerlik kazanmıştır. Bir takım, bir psikiyatri, sosyal çalışmacı, psikolog, ve diğerlerini (bir kurumun özel ihtiyaçlarını ve servise bağlı diğer şeyleri) kapsar. Kesinlikle sosyal hizmetin sunumunda profesyonel takımların kullanımının arttığını göreceğiz.

Profesyonel takımlar, birçok nedenden dolayı etkilidirler. Takımlar, terapinin gelişimini ve anlaşılmasını sağlayan yetenek ve bilgilerin bir paylaşımını sağlar. İnsanların sorunlarını çözmeye çalışan çalışmacılar için ek bir destek ve motivasyon sağlar. Profesyonel takımlar, yürütülen araştırmalarda kaynakların birleştirilmesi için bir fırsat sunar. Uygulanan metodların etkinliği ve insan davranışlarıyla ilgili bilgi faktörlerinin işlerliğini artırır.

Sosyal çalışmacılar, takım içinde daha fazla çalışıyorlar ve muhtemelen bu eğilim artarak devam edecek. Genellikle sosyal çalışmacı profesyonel takım için bir kolaylaştırıcı ve koordinatör gibidir. Sosyal çalışmacı toplantıları, toplanma ve dağılmaları yönetebilir.

İlerletilmiş Personel Gelişim Programları

Diğer bir anlamlı davranış, sosyal çalışma kurumlarında personel gelişimi üzerine yapılan vurgulamanın artmasıdır. Bugün sosyal çalışma kurumlarında personel geliştirme programlarında bir artış vardır ve muhtemelen bu gelecekte de devam edecektir.  Buradaki amaç daha etkili yardımcılar olabilmeleri için personel üyelerinin birbirlerini anlamalarını ve yeteneklerini arttırmalarını sağlamaktır.

Bazı özel ve kamu kurumları temel görevlere sahip sosyal çalışmacılara personel gelişimini ilerletmek ve güçlendirmek için tam zamanlı (full-time) bir iş verirler. Zihin-sağlık (Mental- Health) merkezli toplumlarda, DSW( Development staff worker) derecesine sahip bir çalışmacı, profesyonel personel grubunu ( psikiyatrist, sosyal çalışmacı ve psikolog içeren) direk geliştirmek, koordine etmek ve kuvvetlendirmek için tam zamanlı (full-time) çalışır. Haftalık toplantılar yapılır ve bunlar iki saattir. Değerlendirmeler belirtilir ki bu toplantılar kurum ve personeller için özel amaçları formülleştirmede( tertiplemek) çok yardımcı olmuştur. Diğer bir kurumda, yarı-zamanlı( part-time) çalışmacılar personel gelişimine yardım etmektedir ve muhtemelen bu giderek artacaktır. İnsan davranışları ve yetenekleri hakkında verilen bilginin artması uygulamada sosyal çalışmacılar için zorunlu bir durum haline geldi.

Çoğu yönetici, personel gelişiminin, programın amacının gerçekleştirilmesini kolaylaştırabileceğini söyleyen Weiner ile aynı fikirdedir. Çünkü, bu personel gelişimi, felsefe ve abartılı çalışma gruplarını arasında ortak karar geliştirilirken moral ve motivasyonu arttırmak için bir fırsat sunar.

Personel gelişim programlarında diğer bir artış, sosyal çalışma okullarında zaten var olan bir durumdur. Sosyal çalışma eğitimcileri(akademisyenleri), kendi öğrencilerinin yetenekli çalışanlar olmalarına yardım etmek için zamana ayak uydurmak zorundadırlar.

Auistin, Brannon ve Pecora’ nın gözlemlerine göre; federal devletler ve yerel hükümetler sosyal refah programlarının gelişimini sağlamak için, diğer masrafları kısarak, sosyal öncelikler hakkında anlamlı bir işaret veriyor. Onların önerisine göre; ihtiyaçların ışığında finansın bu kadar sıkıştırılmasının acınacak bir durum olmasına karşın, bu durum 1980 ve 1990’lar için yaratıcı personel gelişim programlarının oluşmasını ortaya çıkarabilir.

Toplum Yönetimin Daha Fazla Kullanımı 

Birkaç on yıl önce, bireyle çalışma (casework) ve sosyal çalışma neredeyse eş anlamlı kelimeler olarak kullanılırdı. 1930’larda birey çalışması yönetimi sosyal çalışma uygulamalarıyla bütünleşmiş bir bölümü olmuştu. Giriş ve toplum organizasyonlarının uygulanması, sosyal çalışmanın üç temel yönteminin sonuncusu bile daha yenidir.

Çoğu sosyal çalışmacı bugün, kişiler, gruplar ve toplumlarla yapılan çalışmalarda bir artış olacağı çok açık bir durumdur. Grup etkileşimlerinde ve planlama aşamasında yararlanılabilinen davranışlarda eşsiz bir güç vardır. Yetenekli yöneticiler gittikçe toplum kaynaklarından daha fazla yararlanıyorlar.

Wilson’a göre sağlık hizmetlerinin koordinasyonunda iki yaklaşımın birleştirilmesi ( birbirine entegre edilmesi) gereklidir- yapısal ve birey   (case) koordinasyonu-. Geçmişte, bazı bağlantıların eksikliği sağlık hizmetlerinin dönüşümünü engelledi. Wilson’a göre, sosyal çalışmalar sağlık hizmetlerinin koordinasyonu için toplumun yayınlarının seferber edilmesinde  büyük rol oynuyor. Bu büyüyen rol sosyal çalışmacılar tarafından geliştirilen yeni fonksiyonları da içerir; bilgi komisyoncusu, fikir yapıcı ve meselelerin tanımlayıcısı.

Gelişmiş Kamu İlişkisi 

Geçmişte, sosyal çalışmacılar kamu ilişkilerinde sınırlı deneyimlere ve eğitime sahipti. Bugün ise özellikle idari ve toplumsal uygulamalarda bazı özel eğitimler mevcuttur. Ve kamu ilişkilerine daha büyük bir odaklanma vardır. Bazı okullarda kamu ilişkileri ve toplumsal sorunlarla ilgili dersler vardır.

Gelecekte, kesinlikle, kamu ilişkilerinde yönetimin yanı sıra sosyal çalışma öğrencileri ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen diğer kişiler için, eğitim ve uygulama alanlarının ikisine birlikte daha fazla vurgu yapılacaktır. Ayrıca sosyal çalışma idarecileri kamu ilişkilerinde kullanmak için ticaret, iletişim, kamu yönetimi ya da felsefe alanlarında yarı-zamanlı( part-time) ya da tam-zamanlı( full-time)  çalışacak uzmanlar tutabilirler. Galiba bu iki düşünce gelecekte gitgide daha kullanılır olacak. Çünkü birçok yanlış kavramı düzeltmek ve sosyal çalışmanın ihtiyacı olan finansal, psikolojik ve politik destek alanlarını daha bilinir yapmak için sosyal hizmetin dışarıya olan izleniminin genişletilmesi gereklidir.

Liderlikte Uygulama

Son yıllarda, sosyal hizmet uygulamaları için daha vasıflı yöneticilerin (liderlerin) gelişimi üzerine daha fazla vurgu yapılıyor. Liderliğin sınıflandırılması durumu gelecekte daha fazla artacak. Bu mesleğin, hükümet ve diğer kurumların planlama ve karar alma-yapma aşamalarına katılabilen, söz sahibi olabilen yetenekli idarecilere, yöneticilere ihtiyacı vardır. Sosyal çalışmacılar plan yapma ve karar verme konusunda diğer alanlardan liderlerin olmasına çok fazla izin veremez. Bu aşamada sosyal çalışmacılar parçaları birleştirme konusunda diğerlerinden ayrılır. Sosyal çalışmacılar hükümet ve toplum yaşamında kendi liderlik kabiliyetini gösterebilecek bir pozisyon sağlamaya başlıyorlar.

Yetenekli yöneticiler bütün insanlar için günlük yaşamı zenginleştirmek adına izlenecek yöntemleri ve kılavuzları sağlamanın yanı sıra, kişisel ve toplumsal sorunları önlemede anlamlı katkılar yaparlar. Gelecek, bunun gibi yaratıcı davranışlar için birçok fırsata sahip olacak.

Daha Etkili İletişim

Sosyal hizmet kurumlarında etkili iletişim çok önemlidir. İletişim daha çok müracaatçı ve sosyal çalışmacı arasında, yönetici ve diğer meslektaşlarla olur. İletişimin sağlamlığı hizmetin daha etkin yapılmasını, amacını bulmasını ve müracaatçıya güven vermeyi sağlar. Sosyal çalışmacı ve müracaatçı arasında meydana gelen iletişimde de müracaatçının da istekli olup sosyal çalışmacıya yardımcı olması önemlidir.

Yıllardır insan kaynakları (ilişkileri)  araştırmaları ve sosyal problemin çözümü için milyar dolarlar harcamıştır. Yapılacak kaliteli bir araştırma ile sosyal sorunlara çözüm bulunabilir. Tabi bunu yaparken araştırmacılar kendi çalışma metodlarını, kendi kişisel özeliklerini, kişisel tekniklerini ve kesin sonuçları değerlendirerek yapar. Yapılan bu çalışmalar sonucu gelecekte milyonlarca insanın hayatında bir değişme yaşanacaktır.

Sosyal İş Yönetimi İçin Gelecek Eğitimsel Modeller

Mezun olmuş öğrenciler  %15 ‘i sosyal alanlarda genelde kendi bölümleriyle ilgili ya da bunu yakın kombine edilmiş alanlarda sürdürürler iş hayatını. Gelecekte bir öğrenci yönetimsel alanda yani kendi branşına yönelik çalışacaktır. Bu kişilerin rolleri kurumlarda yer alan lider gibi olacaktır. Bu işin eğitiminde dikkat edilen iki nokta vardır. Birincisi; daha çok yönetim dersleri ve mezun öğrenciler için çalışma alanı.İkincisi;yönetimde daha çok   fırsat uzmanlaşması.

Sosyal İş Eğitiminin Dizaynı

İki yılda mezun etme programları, bir yıl konsantrasyon programları, modifiye programları, doktora programları.

Birçok mezun olmasını rağmen alanda hala çalışmacı eksikliği var. Alanda olan çalışmacılarda alanın çok geniş olmasından dolayı eksik kalabiliyorlar. Kurslarla, lisans eğitimi ile, doktora programları ile sosyal çalışmacılar ve yönetimler daha etkin kılınacaktır.                                                                                                      

Çok yoğun bir rekabetin yaşandığı, iş mükemmeliyeti, kalite, verimlilik gibi kavramlarının sıkça duyulduğu, hızla değişen ve karmaşıklaşan günümüz iş dünyasında; sorumluluk ve önemli bir görev olarak kendine özgü bir işletmecilik fonksiyonu olarak değerlendirilen yönetim, iletişim kavramına her zamankinden daha fazla önem vermek durumunda kalmıştır. Çünkü yönetim fonksiyonlarının doğru bir şekilde sürdürülebilmesi ve istenilen sonuca ulaşılması, düzenli bir şekilde işleyen sağlıklı bir iletişim sistemi ile mümkün olmaktadır. Ayrıca örgütün yaşamını sürdürebilmesi için kendi içinde ve çevreyle sürekli iletişim içinde bulunması gerekir. Yöneticiler, yönetim fonksiyonlarının etkinliğinin artırılmasında iletişim araç ve tekniklerinin nasıl kullanılacağını, iletişim sürecinden nasıl yararlanabileceklerini bilmek zorundadırlar.

Organizasyonların etkin ve verimli çalışması ülke kalkınmasının ve sosyal refahın artmasına olanak sağlar. Etkin ve verimli çalışan bir organizasyonda, fikir, bilgi ve düşüncelerin karşılıklı aktarılması koordinasyonun işlerliği açısından önemli bir gerekliliktir. Bilgi akışının aksaması demek koordinasyonun aksaması demektir. Bu durum da etkinlik ve verimliliği olumsuz bir şekilde etkileyecektir. Örgütsel iletişim; çalışanları birbirine bağlar böylece kişiler ve birimler uyumlu ve eşgüdümlü çalışabilir, faaliyetlerin sürdürülmesi, sorun çözme ve yaratıcı gücün oluşturulmasına imkan verir, günümüzde hızla değişen çevre şartları karşısında sağlıklı bir bilgi akışını sağlayarak yeni şartlara uyumu sağlar.

Bu yazıyı paylaşın