Gelir Dağılımı Nedir?

Bir ülkenin ekonomisinde belirli bir dönemde üretilen gelirin, kişiler, gruplar ve diğer üretim faktörleri ile bölüşümüne gelir dağılımı denmektedir. Gelir dağılımı fonksiyonel ve kişisel gelir dağılımı olarak literatürde yer almaktadır.

Fonksiyonel Gelir Dağılımı

Bir ülke ekonomisinde belirli bir zamanda ortaya çıkan gelirin daha önce belirtilen üretim faktörleri arasındaki dağılımına fonksiyonel ya da faktörel gelir dağılımı denilmektedir. Fonksiyonel gelir dağılımı milli gelirin emek ve emek dışı gelirler arasındaki bölüşümü de inceler. Emek gelirleri ücret, maaş, yüksek yönetici gelirleri olarak ; emek dışı gelirler ise kar ve rant gelirleri olarak tanımlanabilir.

Kişisel Gelir Dağılımı

Ülke ekonomisindeki ortaya çıkan
bu gelirin bireysel olarak aile ve ailenin faktörleri arasındaki paylaşımı olarak tanımlanabilir. Hanehalkı tüketici anketleri uygulanarak aile bütçesi anketleri kullanılıp kişisel gelir dağılımı dengesi belirlenir. Diğer yandan kişisel gelir dağılımı çalışmaları ile mesleklere, sektörlere, yaşa ve cinsiyete ya da eğitim durumuna göre gelirin sınıflandırılmasının yapılması mümkündür.

Bu yazıyı paylaşın