Genelde sosyal politika alanında daha çok duyulan ve kullanılan aynı zamanda sosyal hizmet alanında da sıklıkla karşılaşılan kavramların kısaltılması olan GSMH ve GSYİH gayri safi milli hasıla ve gayri safi yurt içi hasılanın kısaltılmış halleridir.

Bunlardan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ülkelerin ekonomik büyüklüğünün ölçülmesinde etkin olan araçlardan biridir. İngilizce karşılığı Gross Domestic Product olarak çevirilmektedir. Kelime kelime çevrildiğinde ise Brüt Yerli Ürün gibi anlamlara karşılık gelen kelimelerle eşlenebilir. İngilize literatürde GDP kısaltması ile kullanılır. Türkçe olarak da gayri safinin saf olmayan, net olmayan anlamı bulunmakla birlikte “eskimeyi dikkate almamayı” vurgulamaktadır. Yurt içi hasılanın ise ülkenin sınırları dahilinde üretilen hasıla yani getiriyi ifade ettiği söylenebilir.

Bir ülkenin sınırları içerisinde belirlenmiş bir zaman diliminde üretilen tüm hizmetler ve ürünlerin para birimi cinsinden karşılığına GSYİH denir. Bu zaman dilimi genelde bir yıl olmakla birlikte, bir ay ya da üç ay da olabilmektedir. GSYİH bir ülkenin ekonomik büyümesi için anlamı olan en nitelikli bilgidir. Şu şekilde hesaplandığı bilinmektedir:

“GSYİH = tüketim + yatırım + devlet harcamaları + (ihracat – ithalat).”

GSYİH hesap edilirken konut üretimi, kayıt dışı ekonomi ve boş zaman etkinlikleri dikkate alınmaz.

GSMH ise bir ülkenin vatandaşlarının bir yıllık süre zarfında ürettikleri mal ve hizmetin değerinin para cinsi olarak karşılığıdır. Burada Milli ifadesi vatandaşlık bağını devreye sokmaktadır.

Bu yazıyı paylaşın