Özellikle refah politikası konularında literatürde en çok karşılaşılan kavramlardan biri de Keynezyen politikalardır. John Maynard Keynes’in ortaya koyduğu teori ekonomide devletin müdahaleleri ile birlikte kapitalizmin dizginlenmesi ve bu sayede daha ilerlemesini savunur. Dolayısıyla Keynes’in önerdiği teoride özel sektörün ön planda olduğu ama devlet ve kamu sektörünün de faaliyet gösterdiği söylenebilir.

Kaynak:The New York Times

Keynes özel sektör işletmelerinin bazı kararları neticesinde üretilen mal ve hizmete talebin azalacağını ve bir krizin ortaya çıkacağını ve nihayetinde de işten çıkarmaların olacağını söylemektedir. Dolayısıyla mikro ekonomik kararlar makroekonomik sarsıntılara yol açabilmektedir. Bu bağlamda John Maynard Keynes devletin bu sorunların önüne geçmesi , üretilen mal ve hizmetlerin talebi karşılaması ve talebin azalmamasını sağlaması için karar verici ve destekleyici rolde olması gerektiğini savunur.

Kaynaklar:

https://konupara.com/akademi/keynes-ekonomik-dusunce-etkileri-6745/

Bu yazıyı paylaşın