Hipotez yazarın araştırma problemindeki değişkenler arasında nasıl bir ilişkinin olduğuna dair fikirlerini ve yargılarını ifade eder. ...
Devamı için »