Sosyal çalışmanın genel tarihçesine baktığımızda insanoğlunun varoluşundan beri-gelen bir faaliyettir. Ama mesleki anlamda sosyal çalışma – diğer sosyal bilimler gibi- aydınlanma felsefesine ve temelini tamamen pozitivist düşünce sistemine dayanır....
Devamı için »