Türkiye’de 81 ilde devlet ve vakıf üniversitelerinin kurulması ve öğretim elamanı ihtiyacı dolasıyla üniversiteler zaman zaman araştırma görevlisi alım ilanına çıkmaktadır. Peki Araştırma Görevlisi olmak için hangi şartları yerine getirmek ve ne yapmak gerekir?

https://www.upwork.com/hiring/admin-support/great-research-assistant-project-description/

Araştırma Görevlisi Ne Yapar?

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 33. maddesine göre

” Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanıdır. “

olarak tanımlanmaktadır. Burada ilgili diğer görevler tanımlanırken farklılık gösterebilmektedir. Araştırma görevlisinin en çok yaptığı görevlerden biri sınavlarda gözetmenlik yapmaktır. Bunun yanında derslerden sorumlu öğretim üyesinin konferanslara ya da bilimsel toplantılara katılması gerekçesiyle araştırma görevlileri zaman zaman derslere girebilir. Diğer yandan ana bilim dalı başkanının görüşleri doğrultusunda bölümle alakalı diğer işleri de gerçekleştirebilir.

Hangi Kadro Statüsünde Atanırlar?

Öncelikle 6 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren ve akademik unvanlarda da değişiklikler yapan 7100 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”da yer alan düzenlemelere göre üniversitelerin öğretim elemanı alımlarındaki usulün değiştiğini belirtmek gerekir.
Diğer yandan 2018 yılından itibaren araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi dikkate alınacaktır.

2547 sayılı kanun 50/d maddesine göre atanan araştırma görevlilerinin, lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarında öğrenciliği tamamlandıktan sonra kadro ile ilişiği kesilir. Bu maddeye göre atanmış bir araştırma görevlisi doktora tezini teslim edip doktora programından mezun olduktan sonra araştırma görevlisi kadrosu ile ilişiği kesilir. Ancak bulunduğu üniversitede ya da başka bir kurumda Doktor Öğretim Üyesi ya da Öğretim Görevlisi olarak atanıp çalışabilir.

İlanlar Nerede Yayınlanır?

Artık öğretim elemanı ilanları https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/ adresinden değil, üniversitelerin genel ağ (İnternet) adreslerinden, resmi gazeteden , Devlet Personel Başkanlığının internet adresinden öğrenilebilecek. Diğer yandan üniversiteler araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi alırken Yüksek Öğretim Kurumuna danışmak zorunda kalmadan ilana çıkabilecekler. Bu noktada norm kadro düzenlemesi de bu ilanlara sınırlamalar getirebilir.

İlanlara Başvurmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Hem devlet üniversiteleri hem de vakıf üniversiteleri ilanlara başvurmak için öncelikli olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) 70 ve üzeri bir puanın alınması gerekir. Başvurulan bilim dalının hangi puan türünde alım yaptığı da bilinmelidir. Sözel, sayısal ve Eşit ağırlık alanlarındaki puan türünden hangisinin dikkate alınacağı bilinerek o puan türünde gerekli şartın sağlanması gerekir.
Yüksek Öğretim Kurumunun atamalarda kabul ettiği ve denkliği sağlanan bir yabancı dil sınavından (YDS, İELTS, YÖKDİL vs. ) 50 ve eşdeğeri puanın üzerinde bir puana sahip olmak gerekiyor.
7100 sayılı Kararname ile artık devlet üniversitelerinin Araştırma Görevlisi ilanlarına başvurmak için istenilen alanın Yüksek Lisans ve Doktora programında öğrenci olmak gerekiyor. Yani yüksek lisansı ya da doktorayı bitirirseniz yine bu ilanlara başvuru yapamıyorsunuz. Fakat dikkat
Önemli bir noktada yaş mevzusunda ortaya çıkıyor. Başvuru için 35 yaşından küçük olmanız gerekiyor . Değişikliğin kanun maddesi aşağıdadır:

“MADDE 7 – (1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak; vakıf yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda en az lisans mezunu olmak şartı aranır.”

http://www.kamudanhaber.net/guncel/ogretim-ve-arastirma-gorevlisi-olma-sartlari-degisti-h374392.html

Ön Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Eğer gerekli şartları sağlayarak, istenilen evrakların teslim edilmesinden sonra ilan edilen kadro sayısının 10 katına kadar olan aday sayısı sınava girmeye hak kazanabilir. Örneğin 1 kişilik kadro ilan edilmişse bu kadroya 17 kişi başvurmuşsa Ales ve yabancı dil puanı hesaplanarak bunların ortalamaları en yüksek olandan başlayarak ilk 10 kişi araştırma görevlisi sınavına katılabilir. Bu sıralama yapılırken Ales puanının %60ı ve yabancı dil sınavının %40 dikkate alınıp toplanarak bir hesaplama yapılır. Bu iki puan türünün yüzdelikleri alınıp toplandıktan sonra ortaya çıkan not ise ön değerlendirme notu olur.

Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Araştırma Görevlisi alım ilanı için sınava çağrılan adaylar yazılı sınava girerler. Son değerlendirme ise şu şekilde yapılır: Yazılı sınav notunun yüzde %30’u, ALES notunun %30’u lisans mezuniyet notunun yüzde 30’u ve yabancı dil sınavından alınan puanının %10’u alınarak toplanıp hesaplama yapılır. Ortaya çıkan nota göre adaylar başarı puanına göre sıralanır. Değerlendirme puanı 100 üzerinden 65’in altında olan adaylar başarısız sayılırlar.

Bu yazıyı paylaşın