göç sosyal hizmet

İlk insandan bu yana değişmeyen bazı olgulardan biri kuşkusuz göçtür. İnsanlar, tarihin akışı içerisinde gerek bireysel anlamda ve gerekse kitlesel olarak bir yerlerden bir  yerlere çeşitli nedenlere dayalı olarak göç etmişler ve bu hareketlilikten kaynaklanan çeşitli sonuçlarla karşı karşıya kalmışlardır.Günümüzde binlerce insan doğduğu topraklardan savaş, doğal afet vs. nedenlerden dolayı göç ediyor. Son dönemlerde özellikle Suriye’de yaşanan savaş ve kaos ortamından dolayı Türkiye’ye yoğun bir şekilde göç yaşanmaktadır. Türkiye’ye göç eden sığınmacıların sayısının son olarak 600 binin üzerinde olduğu saptanmıştır. Gelen sığınmacılar Hatay, Şanlı Urfa, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Adıyaman gibi illerde yoğun olmakla beraber diğer illere yerleştirilmiştir.

Suriye’den gelen sığınmacılar geldikleri kentin yoksul bölgelerinde, kamplarda ve sağlıklı olmayan konutlarda yaşamak zorunda kalıyorlar. Söz konusu sığınmacılar sosyal hizmetlere ulaşmakta sıkıntı yaşamakta ya da bu hizmetler sınırlı kalmaktadır. Her iki durumda da olumsuz etkilenen sığınmacılar olmaktadır. Bu süreç bir çok olumsuzluğu beraberinde getirmektir. Sağlık, eğitim, barınma gibi temel haklardan yoksun kalmakta ve kendilerini güvende hissetmemektedirler. Güvensizlikten öte geleceğin belirsizliği bu bekleme sürecini daha da zorlaştırmaktadır.

Türkiye’de sığınmacılara yönelik devlet kurumlarının verdiği hizmetler yok denecek kadar azdır. Bu sorunların çözümü için temelde barınma ve sağlık hizmetleri olarak sosyal hizmetlerinde ihtiyaçlara göre yapılandırılması gerekecektir. Devlet, yerel ve uluslar arası sivil toplum örgütleriyle beraber projeler üretmeleri ve sorunlara yönelik çalışmalar yapmalıdır.  Bu çalışmaların sürdürülebilir olması ve çözüm odaklı olması önemlidir. İlk olarak sığınmacıların ihtiyaçlarının tanımı yapılmalıdır. Bunun için göç hareketlerini incelemek ve göç eden kişilerin kültürel ihtiyaçlarını bilmek önemlidir. Buna ek olarak bu konuda çalışacak kişilerin sığınmacıların dillerini konuşabilecek şekilde yetiştirilmesi gerekmektedir.

Son olarak bu alanda çalışacak olan sosyal çalışmacıların göç gönderen ülkelerin kültürel, sosyal yapılarıyla ilgili eğitimler alması gerekmektedir.

Erin ERİN

Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü

erinerin.91@gmail.com

Bu yazıyı paylaşın