önce kavram

Sosyal Hizmet , diğer sosyal bilim dallarına göre daha genç bir disiplin olduğu için , büyüme ve gelişme süresince çeşitli sancılara maruz kalmaktadır. Teknik alt yapısı batı menşeeli bir disiplin olan Sosyal Hizmet , bu coğrafyaya uyum sağlama aşamasında terim ve kavram açısından sorunlarla karşılaşmaktadır.

Bir bilim dalının gelişip büyümesinde, kendini tanıtmasında en önemli faktörlerden biri hiç kuşkusuz kavram ve terimleridir. Bu açıdan Sosyal Hizmet disiplinin karşı karşıya kaldığı bu kavram karmaşası hiç kuşkusuz hem meslek olarak hemde bir bilim dalı olarak Sosyal Hizmetin  hak ettiği yerlere gelmesine engel olmaktadır.

Son derece ciddi bir sorun olan bu konuya dikkat çeken Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan Tomanbay , gerek mesleki gerekse bir disiplin olarak Sosyal Hizmet alanında SORUNLU olan kavramları “Sosyal Çalışma Ve Sosyal Hizmetlerde Önce Kavram” adlı eserinde analiz etmiştir.

Eserde, günümüzde de özellikle uygulama alanında  çokça tartışmalara sebep olan “Sosyal Hizmet Uzmanı- Sosyal Çalışmacı” unvanlarının hangisinin yerinde  hangisinin yanlış kullanıldığının yanı sıra;

“-Vakaa -Olgu – Olay

-Sivil Toplum Kuruluşu – Sivil Toplum Örgütü

-Terim- Kavram

-Kurum-Kuruluş

-Müracaatçı-Başvuran

-Sosyal Hizmet-Sosyal Hizmetler

-Sosyal Çalışma-Sosyal Hizmet ” gibi  mesleğin ve disiplinin en temel kavramlarının doğrusunu ve yanlışını irdeleyerek gözler önüne seren bu eseri Sosyal Hizmet alanında öğrenim gören veya bu alanda hizmet veren her kişinin okuması ve anlaması gereken bir eser.

Kitabı BU ADRESTEN temin edebilirsiniz.

 

Habibullah Akıncı

habibullahaknc@gmail.com

Bu yazıyı paylaşın