1) Sosyal Hizmet “Ne”dir?  Sosyal Hizmet “Ne” değildir ?
2) Türkiye’de ve Dünya’da Sosyal Hizmet’in yeri nedir ?
3) Sosyal Hizmet mesleğinin faaliyet gösterdiği kamu kurum ve kuruluşlarındaki görev ve pozisyonu nedir? Yöneticiler için “sosyal çalışmacı” ne anlam ifade ediyor ?
4) Bazı kamu kuruluşlarında Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Hizmet mezunlarından birinin bulunmasının yeterli olması nasıl bir çelişkiyi ifade ediyor ?
5) Sosyal Hizmet bölümü mezunları “hangi” kurum ya da kuruluşlarda “hangi” işi yapar ?
6) Sosyal Hizmet’te maddi karşılık mı yoksa  manevi karşılık mı daha önemlidir ? Ya da her ikisinin olması işin profesyonel anlamda yapılmasını destekler mi ?
7) Kamu kurumlarında Sosyal Hizmet’e ihtiyacın fazla olması, özel sektörde de aynı iş potansiyelinin var olduğunun bir göstergesi midir ?
8) Kimi üniversitelerde 4 yıl ve öncesinde 1 yıl ingilizce hazırlığın okutulması ama aynı zamanda kimi üniversitelerde 2 yıllık ön lisans şeklinde eğitim verilmesi ve işin daha da garip tarafı bazı üniversitelerde açıktan 4 yıl verilen eğitimle aynı mesleği icra ettirmesi çok büyük bir tutarsızlığı ve belirsizliği göstermez mi ?
9) 2010 tarihinden itibaren ortalama 45 üniversitede bu bölümün açılması, bölüme olan ilginin arttığını gösteriyor ve öğrenciler yoğun bir şekilde bu bölüme teşvik ediliyor. Buraya kadar her şey güzel ama alınacak bu kadar öğrencinin istihdamı ne şekilde sağlanacak ? Özellikle Doğu’da açılan bir üniversitemiz açık öğretimden her yıl ortalama 1000 kişilik kontenjan açmışken ?
10) Türkiye’de Sosyal Hizmet tam karşılığını bulmuş mudur ? Eğer bulmadıysa bunun nedeni tekelleşmeye giden bazı fakültelerin varlığı mıdır ?
11) Sosyal Hizmet hangi üniversitelerde okunmalı ? Etkinlik ve verimlilik açısından hangi üniversite daha elverişli ? 
12) Sosyal Hizmet’in merkezinde dezavantajlı grupların olması Sosyal Çalışmacı’yı tükenmişliğe iter mi ?
( Bu sorularla okuyucuları daha fazla sıkmamak adına soruları şimdilik kısa kesiyoruz. Ama ilerleyen tarihlerde hem bu soruların cevaplarını hem de bölüm üzerine güncel konularla ilintili daha başka soruları yayınlayaağız. Özellikle sosyal hizmet bölümünü okumak isteyenlerin bu yazıyı takip etmeleri çok faydalı olacaktır. Bölüm hakkında kaynaklardan ayrıntılı ve tatmin edici bilgilerin bulunması gerçekten çok zordur hatta yok denecek kadar azdır ” bu tecrübelerle sabittir =) ”  Bu sitede yayınlanacak olan yazıların takibiyle okuyucuların bölüm hakkında yeterli bilgiye sahip olacağı kanaatindeyiz. )
Bu yazıyı paylaşın