İnsanlık tarihi boyunca bir insan diğeri ile sürekli etkileşim içinde olmuştur. Bu etkileşim insanlığın devamı ve toplumun bütünlüğü için elzemdir. Farklı konularda farklı amaçlar için insanlar bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirmektedir. Bu görüşme çeşitlilerinden biri de Sosyal Hizmet Uzmanının müracaatçısı ile görüşmesidir.

Bu görüşme sosyal hizmet mesleğinin odağını oluşturan konulardan birisidir. Sosyal Hizmet Uzmanının müracaatçısı ile yaptığı bu görüşme sadece tek sefer gerçekleştirilir diye düşünmemek gerekir. Bu görüşme bir süreçtir. Bu süreç problemin tespiti ve müdahaleye karar verilmesine kadar devam edebilir. Tüm bu aşamalar müracaatçı ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde ilerler. Bu bağlamda görüşmenin kendisi ne kadar iyi yapılandırılırsa problem o kadar iyi anlaşılacak ve çözüm önerileri de aynı nitelikte sunulacaktır.

Sosyal Hizmet Görüşme Teknikleri

Görüşme teknikleri sosyal hizmet müdahalesi ve sosyal inceleme raporlarının yazılmasında dikkat edilmesi gereken konulardandır. Görüşmenin aşamalarının, görüşülen ortamın ve görüşülen konunun farkında olarak görüşmeyi gerçekleştirmek daha sağlıklı sonuçların alınmasına sebep olacaktır. Bu noktada Alfred Kadushin , Goldie Kadushin’in yazdığı Nika Yayınları tarafından yayınlanan Sosyal Hizmet Görüşme Teknikleri adlı eser görüşme konusunda rehber niteliği taşıyor.

Eser 2016 yılında yayımlanmış ve 376 sayfadan oluşmaktadır. Eserin içerik kısmında görüşmenin farklı boyutlarını ele almaktadır. Konu başlıklarından bazıları şunlardır: “Bir İletişim Biçimi Olarak Görüşme“, “Sözsüz İletişim“,”İlişki Kurmak“, “Görüşme Sürecinin Aşamaları ile İlgili Teknikler” v.b. Bu başlıklardaki içerikler ise yeterince doyurucu bilgi vermektedir. Her ne kadar çeviri olan yayımlarda dilin özgünlüğünün ortaya çıkardığı uyumsuzluk anlamı zorlaştırsa da bu kitapta sade ve anlaşılır bir anlatım tercih edilmiş.

Mesleki görüşme süreçlerinde her Sosyal Hizmet Uzmanının ve Sosyal Servislerde hizmet üreten diğer alanların çalışanlarının da faydalanacağı bir eser olarak Sosyal Hizmet Görüşme Teknikleri gerek rapor yazma gerekse kişisel çalışma konularında kaynak gösterilebilecek bir eser olarak değerlendirilebilir.

Bu yazıyı paylaşın