sosyal-hizmetler-nedir
Sosyal Hizmet Nedir?
    Sosyal Hizmet toplumda dezavantajlı olan bireylerin yani yaşlı , kadın, çocuk, engelli, işsiz,madde bağımlısı gibi kişi ve grupların kamu kaynaklarından yararlanarak toplumun diğer bireyleri kadar avantajlı bir seviyeye gelmesini  amaçlayan bir meslek ve disiplindir.

Sosyal Hizmet Bölümünün amacı:  Bireyin her koşulda kendini gerçekleştirmesini , engellerine rağmen diğer bireylerden farksız olarak toplumda yaşamını devam ettirmesini ve böylelikle kendi ayakları üstünde durabilmesini sağlamayı amaçlayan profesyonel uygulamalar ortaya koyacak Sosyal Hizmet Uzmanları yetiştirmektir.

aile ve sosyal politikalar bakanlığı

aile ve sosyal politikalar bakanlığı

Sosyal Hizmet Bölümünde Okutulan Dersler: İlk iki yıl İnkılap Tarihi, İktisada Giriş, Sosyal Hizmete Giriş,Psikoloji, Sosyoloji, gibi  temel fakülte ve bölüm  dersleri verilir. Genelde bu iki yılda her hangi bir seçmeli ders verilmez. Son iki yıl ise , Gençlik ve Sosyal Hizmet, Gruplarla Sosyal Hizmet, Yaşlı Hakları, Sosyal Hizmet Tartışmaları, Sosyal Hizmet Mevzuatı, Sosyal Hizmet kuramları ve Sosyal Hizmet Kurumları gibi uygulama ve teoriğin bir arada olduğu  dersler verilir. Devam eden dönemlerde Sosyal Politika, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Sosyal Hizmet Uygulamalarında Kültürel Farklılıklar,  Aile Sorunları Danışmanlığı, Yoksulluk ve Sosyal Yardım , Psikiyatrik Sosyal Hizmet , Şiddetin Psiko-Sosyal  Boyutları , Aile İçi Şiddet gibi dersler verilir. Son yılın son döneminde ise blok uygulama ve staj adı altında kurumlarda deneyim kazanmak amacıyla  uygulama yapılır.

Mezunlar Ne iş Yapar ve Hangi Ünvanı Alır? : Sosyal Hİzmet bölümü mezunları kamu ve özel sektörde “sosyal çalışmacı” ünvanı ile çalışırlar. Kamuda Hastaneler, huzurevleri,okullar, rehabilitasyon merkezleri,bakım merkezi, ıslah evi, ceza evi, aile mahkemesi, denetimli serbestlik kurumu, çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İl müdürlükleri, özel sektörde ise çeşitli rehabilitasyon ve bakım merkezlerinde çalışabilmektedirler. Sosyal Çalışmacılar bu kurumlardaki bireylere rehabilite edici ve rehberlik bağlamında destekleyici uygulamalar sunar.

Bu yazıyı paylaşın