Sosyal Hizmetin Ne’liği (Sosyal Hizmete Giriş) Kavramlar, Tanımlar, Metodoloji-Uğur Özdemir

Haziran 2018- Nobel Yayınları

Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayımlanan ve Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Uğur Özdemir tarafından yazılan eser sosyal hizmetin ne olduğu üzerine bir değerlendirme sunuyor. Bu değerlendirme sunulurken, yazar sade ve anlaşır bir dil kullanmayı tercih etmiş. Belirtmek gerekir ki, daha çok lisans öğrencilerine hitap eden bir eser olarak hazırlanmış. Lisansüstü öğrenciler için  doyurucu bilgi sunmayabilir.

Kitap iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde yazar “Ne’lik Üzerine” bir değerlendirmede bulunmuştur. Bilgi türlerine kısaca değindikten sonra, epistemolojide neliğin yerine değinmiştir. Bilgi üzerine kısa bir değerlendirmeden sonra Sosyal Hizmetin Ne’liği adında bir başlık oluşturulmuş ve bu başlık altında Prof.Dr. Sema Kut’un  yaklaşık 20 yıl önce yayımlandığı “Sosyal Hizmet Mesleği, Nitelikleri, Temel Unsurları, Müdahale Yöntemleri ” adlı eserden alıntılar yapılarak Sosyal Hizmet tanımı yapılmıştır.

Kitabın ikinci bölümünde ise,  yer yer sosyal hizmet alanında temel kaynaklardan alıntılar yapılarak sosyal hizmetin doğası, meslekleşme süreci, yetkinliği, içeriği, ulusal ve uluslarası otoritelerce belirlenmiş tanımları sunulmuştur. Sonrasında ise çeşitli kuramlara yer verilmiştir. Sosyal Hizmet biliminde özellikle lisans eğitimi sürecinde üzerinde en çok durulan kuramlardan sistem kuramına bu bölümde değinilmiş ve kitap sonuçlandırılmıştır.

Netice olarak alanında eksikliği hissedilir bir eser olduğu söylenemese de lisans öğrencileri için sosyal hizmete giriş derslerinde okuma listesine eklenebilir. Yer yer yazım hataları ve cümle düşüklükleri okumayı keyifsizleştirse de üslubun samimi olması bu sorunu telafi edebilmektedir. Dr. Uğur Özdemir’in bu derleme türündeki eseri sosyal hizmet eğitimine adım atanların faydalanabileceği bir kitap olarak değerlendirilebilir.

 

Bu yazıyı paylaşın