sosyal-inceleme-raporu

Sosyal hizmet uygulaması süresince yapılan ve yapılacak olan   faaliyetleri “resmileştirmek”  için meslek elemanları tarafından bir uzmanlık çerçevesinde oluşturulan forma sosyal inceleme raporu diyoruz.

Kimi zaman müracaatçıların hayatlarını  derinden etkileyebilecek kararlara yol açması  bakımından bu raporlar meslek elemanları için ciddi bir sorumluluk gerektirir. Maalesef bu sorumluluğun bilincinde olmayan veya bu bilince henüz erişememiş bir çok sosyal çalışmacı uygulama alanında faaliyet göstermektedir.  Hal böyle iken rapor yazma aşamasında olan meslek elemanlarına yol göstermek maksadıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bir “Sosyal İnceleme Raporu Ana Hattı” yayımlandı. Bu ana hat ile meslek elemanları yazacakları  raporların müracaatçıların hangi özelliklerini ön planda tutmaları gerektiğini , nelerin önemli olduğunu, hangi unsurların belirtilmesi gerektiğini görebiliyorlar. Raporun ana hattının bir kısmı aşağıdaki gibidir :

 

GENEL TANITIMI :

Aile ve hizmetten yararlanacak bireyin daha önce Kurumun/diğer kurum ve kuruluşların sağladığı herhangi bir sosyal hizmet uygulamasından yararlanıp yararlanmadığı, yararlanmış ise hizmet hakkında bilgiler.

–           -Aile (Fiziki özellikleri (belirgin bir fiziksel özelliği varsa ayrıntılı bilgi), dış görünümleri (giyim tarzı belli gruplara ait özellikler taşıyorsa açıklayın) , konuşma biçimleri hakkında genel izlenim ve kişilerin kısa özgeçmişi.)

–          Hizmetten Yararlanacak Bireyin  (Fiziki özellikleri (belirgin bir fiziksel özelliği varsa ayrıntılı bilgi), dış görünümü (giyim tarzı belli gruplara ait özellikler taşıyorsa açıklayın) , konuşma biçimi hakkında genel izlenim ve bireyin özgeçmişi.)

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ :

–          Aile; ailenin gözlemlenen kişilik özellikleri, aile bireylerinin birbirlerini tanımlamaları,  sorunlarını çözüm şekilleri, stresle baş etme yolları, sevinçlerini ve öfkelerini nasıl yaşadıkları, bağlı oldukları ilkeleri var mı, bunlar hangi konularda, ilkelerini esnetebiliyorlar mı?

–          Hizmetten yararlanacak olan birey; bireyin gözlemlenen kişilik özellikleri, kendini tanımlama ve ifade becerisi,

–          Mümkün olduğu kadar birey ve ailesi hakkında çevreden bilgi toplanır.

İŞ DURUMU:

Geçmiş meslek ve iş yaşantısı, halen yaptığı iş, sürekli bir işe sahip olup olmadığı, sık aralıklarla iş değişikliği yapılıp yapılmadığı, kaç yıldır sosyal güvenlik kapsamında olduğu,bu sürenin devamlılığı, çocuğun sağlık giderlerini karşılama ve geleceğini garanti altına alabilecek yeterli düzeyde ve sürede mi, beyan edilen sosyal güvencenin belgelerle uygunluğu. (Gerekli görüldüğü durumlarda hizmetten yararlanacak bireye ait iş durumu bilgilerine de ayrıntılı olarak yer verilir.)                                                                     

EKONOMİK DURUM:

Ailenin/bireyin sürekli gelir getiren bir işinin olup olmadığı, gelirinin ne kadar olduğu ve beyan edilen gelirin belgelere uygunluğu, ailenin gelir kaynakları, taşınır taşınmaz malları bunların kime ait olduğu, kimin tarafından işletildiği, cinsi ve yeri, birikmiş paraları, borçları, hane halkı gelirlerinin toplamının aylık ortalaması vb.

ÖĞRENİM DURUMU:

İncelemeye konu bireyin  öğrenim yaşantısı, okul başarı düzeyi, okul ilişkileri (KMÇ, ANY ve Özürlü sosyal incelemelerinde doldurulacaktır)

SAĞLIK DURUMU:

Ailenin ve hizmetten yararlanacak bireyin geçirilen hastalık, ameliyat ve kazalar, bağımlılık durumu, kullanılan protez vb. araçlar, sürekli ilaç kullanımını gerektiren yada bulaşıcı hastalıklar (halen devam eden sorunlara neden olup olmadığı).

SABIKA DURUMU:

–          Aile; Aile bireylerinin ve birlikte yaşadıkları diğer kişilerin sabıkası varsa konuya ilişkin gerek kişiden gerekse sosyal çevresinden ve özellikle konuyu bilen kişilerden  bilgi alınması ve işlenen suçun aile yaşantısını nasıl etkileyebileceği konusunda değerlendirmenin yapılması, yaşanan olayın kişi tarafından bugün nasıl değerlendirildiği, olayın yaşamını nasıl etkilediği, değişiklikler olduysa bunların neler olduğu (değerlendirmenin belgelere dayanılarak yapılması ).

–          Hizmetten Yararlanacak Bireyin; sabıkası varsa konuya ilişkin gerek kişiden gerekse sosyal çevresinden ve özellikle konuyu bilen kişilerden  bilgi alınması ve işlenen suçun aile yaşantısını nasıl etkileyebileceği konusunda değerlendirmenin yapılması, yaşanan olayın kişi tarafından bugün nasıl değerlendirildiği, olayın yaşamını nasıl etkilediği, değişiklikler olduysa bunların neler olduğu (değerlendirmenin belgelere dayanılarak yapılması ). Aile bireylerinden birinin sabıkalı olması halinde hizmetten yararlanacak bireyin bu durumu nasıl değerlendirdiği ve bireyin gözlemlenen etkilenme düzeyi.

AİLE ve SOSYAL YAŞANTISI:

Evlilik hikayesi, ailenin yapısı, geçirdiği değişimler, eşler arası ilişkiler, aile yaşamında geçerli olan kurallar ve tepkilerini belirtme biçimi. Akraba, komşular ve arkadaşları ile ilişkiler, Özel merakları, ilgi alanları ve uğraşları, Ailenin sosyal yaşamında oluşan belirgin değişiklikler, nedeni, etki altında kalınan olaylar, kendisinin ve çevresinin bu konuya bakışı değişikliğin yaşamına getirdiği avantaj ve dezavantajlar, bu değişimi ne kadar süredir yaşadığı, değişiklik öncesi yaşamına duyulan özlem yada pişmanlık var mı?,değişikliğin evlat edinilecek çocuğun yaşantısındaki olası etkileri.

YAŞANILAN KONUT DURUMU:

Yaşanılan evin niteliği ( apartman, müstakil, gecekondu ), kime ait olduğu, kira ise tutarı, evin fiziksel özellikleri (oda sayısı, banyo tuvalet…), ısınma şekli, döşeniş biçimi, bakım durumu, evin bulunduğu çevrenin özellikleri, yaşanılan çevrenin sosyo-ekonomik düzeyi vb.   

 DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

Aile ve hizmetten yararlanacak bireyler hakkında derlenen bilgiler bağlamında başvurunun genel olarak irdelenmesi, Sosyal Çalışmacı tarafından belirlenen sosyal hizmet modelinin gerekçesi, Aile ve hizmetten yararlanacak bireye ilişkin, yönlendirilen birime yapılan mesleki öneriler.

 

(Not: Sosyal İnceleme öncesi varsa Alan Taramasından elde edilen bilgilerden yararlanılır)

SOSYAL İNCELEME RAPORU ANA HATTININ TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI KULLANABİLİRSİNİZ :

SGDBFR110 SİR Anahattı (2)

Bu yazıyı paylaşın